Geometrie

Odborné m??ení geometrie kol, neboli sbíhavosti kol za pomoci laserového za?ízení v?etn? následného se?ízení:

Se?ízení geometrie kol - se?ízení sbíhavosti, odklonu, záklonu a p?íklonu kol p?ední a zadní nápravy - test tlumi?? - kontrola tlumi?? pružení bez nutnosti demontáže, v?etn? možnosti okamžité vým?ny vadných tlumi??.

 

Here in Australia we use to import sneakers from China, a pair of Nike shoes were - a pair ( from Wholesalers), we use to mark up the price to 0

Pro? je geometrie kol d?ležitá?

Správná geometrie kol je d?ležitá pro rovnou jízdu vozidla po silnici. Automobil pak bude mít minimální odpor na vozovce, bude stabiln?jší a pneumatiky se budou sjížd?t rovnom?rn?.

 

I mean shit, you either keep em or pay 2, 000 for your size. I'm sure it's not that big of a deal especially since you got them for free. Your boys who “know sneakers” had to check for an extended period of time just to call them fake.Edit: 2, 000 wasn't it, try 3, 000 for a pair of shoes

Jak se pozná špatná geometrie kol?

Špatná geometrie kol je snadno rozeznatelná i pro laika.

Sjížd?ní pneumatiky - nerovnom?rné sjížd?ní pneumatiky - zatá?ení vozidla - zatá?ení do strany p?i p?ímé jízd? vibrace volantu - vibrace ve volantu p?i jízd? po rovné silnici.

Stávají se vám výše uvedené situace? Pokud ano, máte z?ejm? špatnou geometrii kol a m?li byste si kola nechat co nejd?íve se?ídit. Neváhejte nás navštívit v našem autoservisu!

Kdy provést se?ízení geometrie náprav?

Kontrola geometrie náprav v autoservisu by m?la být provedena vždy po následujících událostech:

Havárie automobilu nebo náraz do nápravy vozidla - oprava podvozku po vým?n? ramen, ?ep? ?ízení atd.koup? ojetiny - nikdy nemáte jistotu, v jakém stavu je ojetý automobil.