Servis klimatizací

servis klimatizací

Nejčastější omyl

Majitele vozu s klimatizací, je její naoko laciné plnění u servisů ledniček. Každá klimatizační jednotka ve vozidle vyžaduje přesné množství chladiva a oleje, kterým je zajištěno mazání celého systému klimatizace. "Ledničkáři" Vám sice doplní chladivo, ale na doplnění správného množství oleje už nedbají. Následkem je pak zničení kompresoru, který je nejdražší položkou na celém okruhu.

Úniky chladícího média z okruhu klimatizace

Snaha výrobců automobilů o maximální snížení výrobních nákladů k tomu jen přispívá. Vzhledem k zátěži, kterou běžný provoz pro klimatizaci znamená (vibrace, rázy, vysoké teploty v motorovém prostoru, agresivní prostředí přesolených zimních komunikací) je nemožné vyrobit okruh zcela těsný a k drobným únikům chladiva dochází u každé klimatizace. Někteří výrobci uvádí jako přijatelný únik až 30% hmotnosti chladiva za rok. Z toho vyplývá také účelnost preventivních prohlídek, které Vám zaručí, že klimatizace bude opravdu funkční. Ty mohou také zabránit případné větší poruše, která by si vyžádala výrazně vyšší investice.

Závady kompresorů

Vzhledem k jejich značně složité vnitřní konstrukci, kde je velké množství mechanických součástí, dochází k opotřebení vlivem tření. Nesprávné množství nebo viskozita speciálního oleje toto opotřebení jen urychluje. Při výměně jakékoliv součásti chladícího okruhu je nezbytné doplnit výrobcem předepsané množství oleje. I zde se setkáváme velmi často s tím, že například po výměně
poškozeného chladiče nebylo provedeno doplnění oleje a následně došlo k vážnému poškození kompresoru.

Jsme odborným pracovištem Diavia pro údržbu a opravy klimatizací

  • Plnění
  • Čištění
  • Dezinfekce
  • Opravy

 
Vaši klimatizaci zbavíme zdraví škodlivých mikroorganizmů, plísní a jejich nepříjemných dráždivých účinků včetně zápachu. Provedeme základní údržbu i složité opravy jednotlivých komponentů.
 
Bez pravidelné údržby nebude vaše klimatizace fungovat správně nebo si po čase vyžádá investici do opravy!

Nejčastější závady:

Přirozený únik chladícího média o 5-10% ročně, snižuje účinek chlazení.
Hromadící se nečistoty a voda v systému zatěžují zařízení klimatizace a zvyšují pravděpodobnost poruchy.
Na výměníku klimatizace se vytvářejí plísně a baktérie, které jsou zdraví škodlivé a zapáchají.
Stejně jako váš motor, tak i klimakompresor vyžaduje pravidelný servis (výměny oleje atd.), jinak hrozí jeho poškození.

1. PLNĚNÍ AUTOMATEM

Délka úkonu přibližně 60 min.
Plně automatický přístroj odsaje staré chladivo, čímž systém zbaví mechanických nečistot a vlhkosti. Následně provedeme vakuaci, která slouží ke kontrole těsnosti a zbavení případných zbytků vlhkosti systému. Nakonec doplníme olej, který je v systému rozptýlen v chladícím médiu a slouží k mazání kompresoru.

2. ČIŠTĚNÍ VÝPARNÍKU PĚNOU NEBO SPREJEM

Jednodušší a méně účinná forma čištění klimatizace, při které se aplikuje speciální ochranný prostředek - pěna nebo sprej - přímo na výparník klimatizace. Svým rozsahem a možnostmi slouží spíše jako lokální prevence. Odstraňuje pouze základní nečistoty a je ideální jako příprava pro aplikaci kompletnějšího Clean Setu v případě, že je klimatizace nejen znečištěna, ale už i zapáchá. Délka úkonu cca 20 minut včetně výměny filtru.

3. OPRAVY

Opravy klimatizací jsou technicky, časově i cenově náročné, proto doporučujeme předcházet opravám kvalitní údržbou. Pokud již dojde k poruše, je třeba nejprve velmi přesně identifikovat závadu, pomocí speciálních diagnostických přístrojů. Proto doporučujeme opravu svěřit specializovanému servisu s potřebným vybavením a zkušenostmi.
 
To nejlepší pro vaši rodinu! Funkční klimatizace zbavená zdraví škodlivých mikroorganizmů a plísní.