Tažná zařízení

Tažná za?ízení

Montujeme a prodáváme ov??ená tažná za?ízení od p?edních ?eských a zahrani?ních dodavatel?, na osobní i dodávková vozidla. U námi montovaných tažných za?ízení je dbáno na vysokou kvalitu a jednoduchou obsluhu k danému typu vozu. Také klademe d?raz na p?im??enou cenu. Všechna tažná za?ízení jsou schválena na základ? homologace EU94/20 a p?edpisu EHK55E.

svc 

 bosal

 

Certifikovaná montáž

U námi montovaných tažných za?ízení, není nutno p?i zápisu do technického pr?kazu provád?t eviden?ní prohlídku. Díky zápisu v registru autorizovaných firem pro montáže tažných za?ízení na automobily zapsaného u Ministerstva dopravy. Tím také odpadají dalších výdaje spojené s eviden?ní prohlídkou. Sta?í vám k tomu Typový list, ú?et o prodeji a montáži Vám p?edáváme spolu s vozidlem.

 

Sheesh.. these fakes if we down on only legit checking boxing they we got a problem.. I use to the toe box off or back pinch missing for ds pairs

 

lol nobody's getting busted for wearing fake yeezys brah fake shit has been popular since mexicans hawking sunglasses on the beach

Typy tažných za?ízení

dvoušrobový systém

tažné za?ízení

bajonetový systém

pneuservis

p?írubový ?ep

tažné za?ízení

automatický SVMAT-3

pneuservis